ANUNŢ 4 (primul anunţ pentru dezbaterea publică) în etapa 3 de elaborare a propunerilor

ANUNŢ 4 (primul anunţ pentru dezbaterea publică)

în etapa 3 de elaborare a propunerilor

 

Primarul comunei Livada anunţă

 

 

publicul, factorii interesaţi, organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale/ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor despre finalizarea propunerilor preliminare ale PUG-ului şi RLU aferent.

Documentele complete ale propunerilor, respectiv prima versiune a PUG-ului şi RLU aferent, se pot consulta la sediul Primăriei comunei Livada în sala de şedinţă între orele 9-14 în perioada 03.01.2012-20.02.2012.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 03.02.2012 la sediul Primăria comunei Livada la ora 17 şi sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

-Hoblea Simona -persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

 

PRIMAR,

Militon Şerb

 

Anuntul 1