CERTIFICATE DE URBANISM EMISE PE TERITORIUL COMUNEI LIVADA IN ANUL 2006