Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 3 de elaborare a propunerilor ale PUG-ului şi RLU aferent.

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 743 /20.02.2012

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 3 de elaborare a propunerilor ale PUG-ului şi RLU aferent.

I. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

  1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

Consiliul Local şi Primarul comunei Livada au pus la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor PUG, cu materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe o durată de 48 de zile(din data de 03.01.2012 până în data de 20.02.2012) la sediul propriu în sala de şedinţă cu posibilitatea colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor.

S-a organizat dezbatere publica in etapa III-a de elaborare a propunerilor ale PUG-ului şi RLU aferent.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr 562./03.02.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 

  1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale,inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada anunţă publicul, factorii interesaţi, organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale/ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor despre finalizarea propunerilor preliminare ale PUG-ului şi RLU aferent.

Documentele complete ale propunerilor, respectiv prima versiune a PUG-ului şi RLU aferent, se pot consulta la sediul Primăriei comunei Livada în sala de şedinţă între orele 9-14 în perioada 03.01.2012-20.02.2012.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 03.02.2012 la sediul Primăria comunei Livada la ora 17 şi sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

-Hoblea Simona -persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

 

PRIMAR,

Militon Şerb

 

-presa “Glasul Aradului” in data de 03.01.2012; 06.01.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada https://www.livada-arad.ro in data de 03.01.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 102 persoane

-la sediul primariei comunei livada la data de 03.01.2012

 

Consiliul Local şi Primarul comunei Livada prin persoanele responsabile cu consultarea şi informarea populaţiei au afişat anunţul pe panouri rezistente la intemperii,cu caracteristici stabilite prin proceduri specifice, în loc vizibil.

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

 

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – 19:

– doamna arh. cu drept de semnătură: FEIER GEORGETA

– domnul FLORINCUŢA ALEXANDRINA

– domnul ŞTEF DORIN

– domnul NICOLA VIOREL

– doamna OPREA AGAFIŢA

– domnul POP GHEORGHE

– doamna HOLLICH VICTORIA

– domnul BORBELY ANTON

– domnul SOMEŞAN IONEL

– domnul STOIA ILIE

– domnul DUDAN LAZĂR

– domnul GIURGIU COSTICĂ

– doamna PAVEL ILINA

– domnul TUFIŞ AUREL

– doamna MICULIŢ PERSIDA

– domnul SELLNER LEONARD

– domnul AXINTE VASILE

– domnul BELC IOAN

– domnul LEAHU DOREL

– domnul DELIMAN VASILE

 

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata în documentatia de urbanism care s-a elaborat.

 

 

Primar,

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support