PRIMARIA COMUNEI LIVADA Judeţul Arad Nr. 984 /02.03.2012  Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 3 de aprobare a PUZ si RLU:Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan- etapa transparenţei

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 984 /02.03.2012

 


Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 3 de aprobare a PUZ si RLU: Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan– etapa transparenţei decizionale

 

Urmatorul anunt :

Primarul comunei Livada anunţă că începând cu data de 30.01.2012 la sediul primăriei comunei Livada , jud. Arad , cu sediul în Livada nr. 355 se poate consulta documentaţia P.U.Z. şi R.L.U. zonă comercială şi prestări servicii , forma finală.

Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al comunei Livada,extravilanul localităţii Livada, identificat prin CF. Nr 300499, nr.cad 1284, CF. Nr. 300505, nr. Cad. 1283, CF. Nr. 300507, nr. Cad . 357, CF nr. 300502, nr. Cad. 575.

Proiectantul PUZ-ului: dl. Mircea Batcu – specialist cu drept de semnătură RUR – tel. 0723382210.

Beneficiarul PUZ-ului: – Dagău Ioan şi Dagău Paulina cu domiciliul în Livada nr. 251- tel. 02573981126

– Dagău Ioan şi Dagău Ana cu domiciliul în Livada nr. 167 – tel. 0257381323

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de maxin 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt.

Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Militon Şerb

A fost publicat în :

-presa “Glasul Aradului” in data de 31.01.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada https://www.livada-arad.ro in data de 30.01.2012

-la sediul primariei comunei livada la data de 30.01.2012

Nu au fost transmise observaţii , segestii sau recomandari privind acest PUZ

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ-ului s-a facut în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu completările şi modificările ulterioare .

 

Primar,      

Şerb Militon 

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei 

Lidia Hălmăgean

Nadia Ionela Răcănel

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support