PRIMARIA COMUNEI LIVADA Judeţul Arad Nr. 1314 /22 .03.2012  Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: “ Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii,

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

 

Judeţul Arad

Nr. 1314 /22 .03.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU:Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente ”

  1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

  1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente ”la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 1041 /06.03.2012. S-au facut următoarele propuneri .

Primarul comunei în calitate de administrator al drumurilor de exploatare DE 49 şi DE 46/25, îşi dă acordul pentru realizarea accesului la amplasamentul propus pentru realizarea zonei pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente, în condiţiile lărgirii drumurilor la profilul transversal de 9 m.

Dl. Schlee Iosif precizează faptul că îşi va da acceptul doar după ce va consulta un notar public şi doar în condiţiile în care activităţile ce se vor desfăşura acolo vor fi nepoluante.

  1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente ”, de către investitorul privat SC VON MEISTER SRL

Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat SC VON MEISTER SRL , prin administrator Melinte Marian , proprietar al terenului în suprafaţă de 20.000 mp , situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin CF nr. 300035, nr. Cad. 1293.

Proiectantul PUZ-ului este arh. Darida Ioan – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0257212065, 0357429224.

Primarul comunei în calitate de administrator al drumurilor de exploatare DE 49 şi DE 46/25, îşi dă acordul pentru realizarea accesului la amplasamentul propus pentru realizarea zonei pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente, în condiţiile lărgirii drumurilor la profilul transversal de 9 m.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 27.02.2012-19.03.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 06.03.2012, ora 13 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Hoblea Simona – persoană responsabilă cu urbanismul , Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Glasul Aradului” in data de 28.02.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada https://www.livada-arad.ro in data de 27.02.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 13 persoane

-la sediul primariei comunei livada la data de 27.02.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – două persone:

– domnul Nagygyorgy Ioan

– domnul Schlee Iosif

b) Concluzii:

S-a facut propunerea de lărgire a drumurilor de exploatare DE 49 şi DE 46/25

Primar,     

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

 Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support