Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 2 de elaborare a propunerilorP.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat GREUCEANU BĂLAŞ

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 2766 /02.07.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 2 de elaborare a propunerilorP.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat GREUCEANU BĂLAŞ

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

  1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa a 2 a de elaborare a propunerilor PUZ si RLU: . “Pentru realizarea unei zone de depozitare – industrie uşoară nepoluantă” Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 2685 /26.06.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

  1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. pentru realizarea unei zone de depozitare – industrie uşoară nepoluantă, de către investitorul privat GREUCEANU BĂLAŞ.

Iniţiatorul PUZ-ului: Investitorul privat GREUCEANU BĂLAŞ – prin Moţiu Cosmin, proprietar al terenului în suprafaţă de 3650 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul localităţii Sânleani identificat prin C.F. Nr. 301570, nr.cad. 301570.

Proiectantul PUZ-ului este arh. Marinel Alexandru Grigore – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0758868666.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 14.06.2012-28.06.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 26.06.2012, ora 12,30 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Jurnalul local”

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 14.06.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 14.06.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – nici o personă din partea invitaţilor

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,      Persoana responsabila cu informarea populatiei

Şerb Militon Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support