Publicatie casatorie DAGAU PAUL / FLORINCUTA ROXANDRA

Primăria comunei Livada

Judeţul Arad
Starea Civilă

 

PUBLICAŢIE

Astăzi, Joi, 2012 – 08 -23 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului DAGĂU  PAUL – IOAN în vârstă de 30 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei FLORINCUŢA ROXANDRA – GIORGIANA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mariana Eliza Otlăcan