Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare”

PRIMARIA COMUNEI LIVADA
Judeţul Arad
Nr.  3977 /  25.09.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 1 de  pregătire a elaborării PUZ  si RLU: “ Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ”

1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:
1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;
S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare”la sediul Primariei Comunei Livada.
Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 3951 /24.09.2012.  S-au facut următoarele propuneri .

Nu s-a făcut nici o sugestie, nici o observţie care să fie preluată în documentaţia de urbanism.

1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte publicatii:
Urmatorul anunt a fost publicat în  :
Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z.  si R.L.U. “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare ”,  de către investitorul privat THOMANN ENGELBERT reprezentat prin OLAR MARIANA EUFEMIA.

Beneficiarul PUZ-ului este  investitorul privat THOMANN ENGELBERT,  proprietar al terenului în suprafaţă de 22.244 mp , situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin CF nr. 300071, nr. Cad. 300071. şi CF nr. 300084 nr. Cad. 1058  
Proiectantul PUZ-ului este arh. Darida Ioan – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0257212065, 0357429224.
Publicul este  invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 14.09.2012 – 24.09.2012.
Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 27.09.2012 , la orele 12 la sediul Primăriei comunei Livada .
Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în data de 25.09.2012.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:
Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
Hoblea Simona – persoană responsabilă cu urbanismul , Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,
Şerb Militon

-presa  “Jurnalul Local” in data de 18.09.2012
-pe site-ul primariei comunei Livada https://www.livada-arad.ro in data de 14.09.2012
-prin posta cu confirmare de primire la  __7___ persoane
-la sediul primariei comunei livada la data de 14.09.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – 3 persoane:
– doamna Olar Mariana Eufemia
– domnul Stanca Dorin director SC STACONS SRL
– domnul Sellner Leonard
b) Concluzii:
Nu s-a făcut nici o sugestie,nici o observaţie care să fie preluată în documentaţia de urbanism.   

Primar,                                  Persoana responsabila cu informarea populatiei,
Şerb Militon                                                 Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support