PV din 2.10.2012 cu ocazia sedintei ordinare a CL Livada

PROCES – VERBAL

 

Încheiat azi 2 octombrie 2012

cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada,

convocate de primarul comunei prin Dispoziţia nr.138 din 25 septembrie 2012.

 

Sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri, absent fiind dl. Matiş Adrian. Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei.

Dl. Cândea îl propune pe dl. Someşan I. Ca preşedinte de şedinţă pe 3 luni. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. Preşedinte de şedinţă supune aprobării procesul-verbal de la şedinţa anterioară, 26 iulie 2012. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi. Dl. primar propune completarea ordinii de zi cu două puncte, motivând urgenţa aprobării acestora:

  •  
    • Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor de apă potabilă avizate de ANRSC
    • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. Nr.169/2009.

Se supune la vot şi se aprobă cu completarea propusă.

Dl.primar prezintă Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2012.

Dl. Deliman: – aveţi vreun drum care să se facă prioritar?

Primar: nu

Dl. Belc: – la banii care sunt pt. drumuri se va face încredinţare directă, concurs de oferte sau licitaţie?

Primar: – la această sumă se va face încredinţare directă, conform legii

Dl. Deliman: ar trebui să se facă licitaţie

D-na Olar: la asfalt mai putem spera?

Dl. Tărşan: la terenul sintetic nu există drum de acces. Se poate face un drum?

Dl. primar: – se poate.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate, cu menţiunea sumelor totale în hotărâre.

Dl.primar prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF.301208 Livada.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl.primar prezintă Proiectul de hotărâre privind avizarea variantei finale a PUG şi RLU a com. Livada în vederea introducerii acesteia pe circuitul legal de avizare.

Dl.Belc – nu se aplică Legea 214?

D-na Florincuţa : în PUG există o zonă care în prezent în realitatea poate fi introdusă în zona construibilă.

Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 8 voturi „pentru” şi 4 abţineri – Belc, Tărşan, Deliman şi Florincuţa.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de Intervenţie pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea preţurilor de apă potabilă avizate de ANRSC.

Dl. Belc: – în calitate de acţionar la Compania de Apă cîştigăm ceva prin creşterea preţurilor la apă potabilă?

Dl. Someşan: – când ajungi la AGA, îţi pune documentaţia pe masă şi semnezi ce ţi se dă.

Dl. Deliman: – sunt nemulţumit de calitatea apei de la robinet

Se supune la vot şi se respinge cu 11 voturi „împotrivă” şi un vot „pentru” – dl. Mănuilă Alexandru.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL. Nr.169/2009.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Diverse:

– Dl. primar – este o firmă care este interesată să înfiinţeze o clinică în fostul cămin cultural.

– Dl. Belc – ce facem cu persoanele care au depus cereri după ce s-au parcurs etapele de avizare a PUG-ului?

Mai multe persoane vorbesc concomitent şi nu se poate consemna.

Dl. Tărşan: – ce e prevăzut în zona gropii din Livada în PUG?

Primar: – zonă verde şi de agrement.

Deliman: – e oportun să ne pronunţăm „pentru”?

D-na Florincuţa a invitat-o pe d-na Şerban – arhitect al unui PUZ.

DL. Deliman:- cine este dl. Thomann Engelbert şi ce are afişat pe terenul său?

Primar- este prima etapă din aprobarea PUZ-ului

Dl. Belc:- ce se întâmplă cu licitaţiile pentru terenuri?

Dl. primar: – am terminat caietele de sarcini şi urmează să dăm anunţurile în ziar şi pe internet.

Dl. Tărşan: – nu am putea face şi o acţiune privind curăţenia în comună?

Dl. Deliman: – se aruncă pe terenurile noastre agricole moloz şi gunoaie şi nimeni nu ia măsuri.

D-na Florincuţa: – ne-aţi promis că o să faceţi drumurile agricole, domnule primar.

Dl. Deliman : – eu vă dau utilaje, dacă e cazul.

 

Preşedinte de şedinţă,

Ionel Someşan

 

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support