Bibliografie pentru sustinerea concursului de ocupare a functiei publice de referent de specialitate in cadrul compartimentului de stare civilă

Bibliografie

Pentru sustinerea concursului de ocupare a functiei publice de referent de specialitate in cadrul compartimentului de stare civilă

  1. Legea nr.188/1999 , reactualizată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarilor publici

  2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduităal funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

  3. Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale

  4. Hotărârea nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

  5. Legea nr.287/2009- Codul Civil – cartea I, cartea II, cartea IV

  6. Legea nr.71/2011- pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
  7. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată