Dispozitia nr.270 / 28.11.2012 – convocator C.L.

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 270

Din 28 noiembrie 2012

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de miercuri, 5 decembrie 2012 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011- iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad . – iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada . – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada . – iniţiator de proiect primarul comunei

5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL. – iniţiator de proiect primarul comunei

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA. – iniţiator de proiect primarul comunei

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie. – iniţiator de proiect primarul comunei

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Livada pe anul 2012. – iniţiator de proiect primarul comunei

9. Proiect privind aprobarea preţurilor de apă potabilă avizate de ANRSC – iniţiator de proiect primarul comunei

10. Diverse .

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support