Proiect de hotarare cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301636 Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT  

Avizat comisia de specialitate  

Avizat secretar

Din data de ________________

cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

  • cererea numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 5173/27.11.2012

  • Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Paşca Iuliana Mia şi sing. Bâlc Viorel

  • Art. 123 alin.3 din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se înstrăinează prin vânzare directă numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana , proprietare ale casei de locuit înscrisă în CF 301636 Livada cu nr. cad. 301636-C1-Livada , cata de 157/407 din terenul afetent acestei casei înscris în CF.nr. 301636 Livada cu nr. cad. 301636 , respectiv numitei Zirbo Lenuţa îi revine suprafaţa de 78 mp iar numitei Pavel Susana îi revine suprafaţa de 79 mp.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului este de de 4,8 lei /mp. inclusiv TVA, iar plata se va efectua în doua tranşe respectiv : avans de 50% în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare iar diferenţa de 50% în termen de şase luni de la încheiere contractului.

Art.3. Cu semnarea contractului se împuterniceşte primarul comunei Livada.

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana

  • Primarul Comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Susbemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada am analizat cererea numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana prin care au solicitat cumpărarea diferenţa de teren aferent casei de locuit pe care o deţine în proprietate , în suprafaţă totală de 157 mp înscris în CF nr. 301636 Livada . În urma analizei consider legal înstrăinarea acestui imobil către numitele Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana.

Întocmit

Răcănel Ionela Nadia

Expunere de motive

Avand in vedere necesitatea clarificarii suprafetelor de teren din comuna Livada, precum si posibilitatea vanzarii unor suprafete de teren apartinand comunei Livada consider oportun , vânzarea terenului înscris în CF. nr. 301636 Livada sub nr. cad 301636 , în suprafaţă de 157 mp numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana deoarece acestea deţin în proprietate construcţia de pe acest teren cât şi cotă parte din teren .

PRIMAR,

MILITON SERB

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support