Proiect de hotarare cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale

de pe raza comunei Livada , jud Arad

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Pantea Gheorghe

– prevederile art. 3 alin. 3 şi art. 4 alin. 1 din OUG nr. 68/2008 actualizată , privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

  • prevederile art.36 alin 5 lit. b din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă vânzarea imobilului înscris în CF nr. 300811-C1-U1 , cad. 300811-C1-U1 în suprafaţă totală de 79 mp , reprezentând spaţiu cu destinaţie de cabinet medical concesionat în favoarea CMIMG dr. Bondiş Lucian , plus teren aferent în suprafaţă de 741,73 mp şi cote părţi comune în suprafaţă de 22,06 mp , cu preţul minim de 41.265 lei.

Art. 2 Se aprobă vânzarea imobilului înscris în CF nr. 300811-C1-U2 , cad. 300811-C1-U2 în suprafaţă totală de 91 mp reprezentând spaţiu cu destinaţie de cabinet medical concesionat în favoarea CMIMGH dr. Chişiu Maria-Clara, plus teren aferent în suprafaţă de 847,27 mp şi cote părţi comune în suprafaţă de 25,19 mp, cu preţul minim de 40.956 lei.

Se comunică cu:

-Instituţia prefectului jud. Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale

de pe raza comunei Livada , jud Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , având funcţia de consilier juridic

în aparatul de specialitate al Consiliului local Livada , având în vedere prevederile OUG nr. 68/2008 actualizată , privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, consider legal şi oportun aprobarea acestui

proiect de hotărâre de către Consiliul Local Livada .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support