Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

Avizat comisia de specilaitate

Avizat PROIECT secretar

H O T Ă R Â R E A NR. _____

Din data de _______________

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

  • Referatul de specialitate al inginerului constructor din aparatul de specialitate al primarului comunei .

  • Expunerea de motive

  • prevederile OUG nr. 85/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

  • prevederile art.36 alin. (5), lit „c”, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin , art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.unic: Se prelungeşte valabilitatea Planului de Urbanism General al comunei Livada , jud. Arad si a Regulamentului de Urbanism aferent până la întocmirea si aprobarea noului Plan de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent dar nu mai târziu de 3 ani de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Prezenta se comunică cu :

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support