D I S P O Z I Ţ I A NR. 19 Din 25 ianuarie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR.  19

Din  25 ianuarie 2013

cu privire la convocarea  în  şedinţă

a Consiliului local Livada

 

 

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

 

D I S P U N E:

 

Art.1.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi,  31 ianuarie 2013 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livada judeţul Arad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013 .

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad .

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism  PUZ şi RUL“Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea   PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011.

8. Raport de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în semestrul II 2012.

 

Prezenta se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

– Secretarul comunei

 

 

Primar,

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support