PROCES – VERBAL Încheiat astăzi 27 decembrie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Livada,convocate de primarul comunei prin Dispoziţia nr.277 din 20 decembrie 2012.

PROCES – VERBAL

 

Încheiat astăzi 27 decembrie  2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Livada, convocate de primarul comunei   prin Dispoziţia  nr.277 din 20 decembrie 2012.


Sunt prezenţi  12 din cei 13  consilieri, absent este dl. Tărşan Nelu. Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei.

Secretarul comunei supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din 5 decembrie 2012. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar supune aprobării ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezintă  Proiectul de hotărâre  cu privire la prelungirea valabilităţii Planului de Urbanism General şi a Regulamentului de Urbanism aferent PUG-ului.

Dl. primar prezintă consecinţele neaprobării acestui proiect de hotărâre – nu se mai pot elibera certificate de urbanism sau autorizaţii.

Dl. Belc – cine este vinovat că nu s-au obţinut până acum avizele pentru noul PUG ?

Dl. primar – nu este vinovată nici o persoană. Avizele au fost solicitate la timp, dar încă nu au fost obţinute. Nu am ştiut că proiectul pentru avizul de la drumuri trebuie făcut de specialist în drumuri.

Se supune la vot Proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă  Proiectul de hotărâre   privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

Dl. primar prezintă diferenţele faţă de impozitele şi taxele locale din anul 2012:

–         vehicule înregistrate

–         taxa pentru ridicarea gunoiului menajer

–         taxa pentru serviciul pentru situaţii de urgenţă

Dl. Belc – cu cine aveţi contract de deszăpezire?

De câte ori aţi văzut utilajul acestuia la deszăpezire ?

D-na Florincuţa – dacă sunt situaţii deosebite, de ex. sunt bătrâni care sunt înzăpeziţi, voluntarii să meargă şi să nu comenteze.

Faţă de Proiectul de hotărâre, dl. viceprimar propune următoarele modificări:

–         pct. 8 – taxa de întreţinere cimitir de 10 lei

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

–         pct. 9 – taxa pentru intervenţii situaţii de urgenţă 20 lei/nr. rol activ/an

Dl. Belc propune taxa de 10 lei/nr. rol activ/an

D-na Florincuţa – vreau ca anul viitor, pt. aprobarea taxei să se facă o analiză a costurilor.

Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă” – domnii Belc şi Deliman, taxa pt. intervenţii situaţii de urgenţă de 20 lei.

Dl. Deliman solicită justificarea analitică pe elemente analitice a cheltuielilor care se vor face cu formaţia asta , ştamilată şi parafată.

–         pct.10 – taxa de 20 lei /ml săpături pe domeniul public

Se aprobă în unanimitate.

–  pct. 11 –  introducerea taxei speciale pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru finanţarea activităţilor de informare şi consultare a cetăţenilor cu privire la elaborarea sau revizarea documetaţiei de urbanism de 500 lei.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre, cu modificările propuse.

Diverse:

Dl. Belc – solicit ca fiecare consilier să primească pe masă, înaintea şedinţei, o copie a procesului – verbal , că eu nu sunt angajatul primăriei;

–         invitaţia de şedinţă să conţină şi numele şi prenumele meu;

–         să mi se trimită acasă copia procesului-verbal şi a materialelor de şedinţă, că nu sunt angajatul primărei şi vin numai la şedinţele de consiliu;

–         consider că adresa de e-mail este personală şi nu o comunic.

– 2 –

D-na Florincuţa – propun să se facă un panou de afişaj

– dl. primar să prezinte un plan de acţiune

Dl. Belc – am solicitat să mi se comunice cât are primăria în proprietate publică şi cât în proprietate privată? Cât teren aţi scos din actele primăriei?

La şedinţa următoare puteţi veni cu o informare?

Dl. Someşan, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei.


Preşedinte de şedinţă,

Ionel Someşan

 

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza  Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support