PROIECT HOTĂRÂRE cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A NR.

Din___________________

cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

al localităţii Livada

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

-Hotărârea nr.170/2009 a Consiliului local Livada cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada;

-prevederile art.6 alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 al Ministrului Administaratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor,

-prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,

-prevederile art.36 alin 6 lit. a pct.8 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se actualizează Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică cu :

– Institutia Prefectului-Judetul Arad

– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Arad

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Iniţiator proiect: Iosif Bimbo

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support