PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Livada

Judeţul Arad 

 

Avizat Comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT HOTĂRÂREA NR .

din data de__________________________

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive a Primarului comunei Livada

– prevederile art. 19 alin. 4 şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

– prevederile art 36 alin 6 lit. a pct. 1 ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică cu :

  • Prefectura judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Şcoala Gimnazială Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon                                       

 

 Secretar

Mariana-Eliza Otlăcan


Anexa nr. 1

REŢEAUA ŞCOLARĂ

A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA LIVADA JUD. ARAD

Unitatea de învâţământ cu personalitate juridică

Unitatea de învâţământ fără personalitate juridică

Nivel de şcolarizare

Adresă

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

PRI, GIM

Livada nr. 80-81 tel. 0257/381053, scoala1livada@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÎNLEANI

PRE

Com. Livada , sat Sînleani, nr. 39, tel 0257381846

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIVADA

PRE

Com. Livada , sat Livada, nr. 62, tel. 0257381613

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– Ştef Dorin Marius-presedinte

– Olar Mariana- secretar

– Tărşan Nelu

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support