PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livada, judeţul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD AVIZAT

SECRETAR

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din______________________

Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livada, judeţul Arad

Consiliul local Livada, judeţul Arad, având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului comunei Livada, jud.Arad

  • prevederile art.19 din Ordinului nr.718/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livada, judeţul Arad conform anexei nr.1

Iniţiator proiect

Şerb Militon

EXPUNERE DE MOTIVE

Conform prevederilor art. 19 din Ordinului nr.718/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare serviciile voluntare îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, astfel încât propun aprobarea regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livada, judeţul Arad, in forma prevazută în anexa nr.1.

Primar,

Militon Şerb

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livada, judeţul Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livada, judeţul Arad, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support