PROIECT HOTĂRÂREA privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

AVIZAT SECRETAR,

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din _____________________

Privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

Consiliul local Livada, judeţul Arad, avănd în vedere:

  • expunerea de motive a primarului comunei Livada, jud.Arad

– prevederile art. 6 alin.2 din Hotărârea nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se stabileşte numărul asistenţilor personali din comuna Livada, astfel :

  • în anul 2013 se aprobă un număr de 20 de posturi de asistenţi personali

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se numeste d-na Hălmăgean Mirela, inspector cu atribuţii în asistenţă socială in aparatul de specialitate al Primarului comunei Livada.

Art. 3 Prezenta se comunica cu:

– Compartimentul asistenta sociala

  • Institutia Prefectului judetului Arad

Iniţiator proiect

Şerb Militon

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere art. 6 alin.2 din Hotărârea nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap care prevede obligativitatea aprobării anuale de către consiliul local al numărului de asistenti personali, propun aprobarea pentru anul 2013 a unui număr de 20 de posturi de asistenţi personali pentru comuna Livada.

Primar,

Militon Şerb

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support