Tabelul cu documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate ulterior aprobării PUG-luiTabelul cu documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate ulterior aprobării PUG-luiNr.crt. Beneficiar denumire functiune urbanistica Hotararea de aprobare a documentatiei de urbanism, AMENAJARE Proiect numar

1 COMUNA LIVADA P.U.G. si R.L.U.-LIVADA NR.3 DIN 07.02.2003 .04.2000

2 SC NHR AGROPARTNER SRL , BUCURESTI P.U.D-.AMENAJARE INCINTA PENTRU EXPUNERE UTILAJE AGRICOLE , CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE SI CABINĂ PAZĂ NR. 6 DIN 12.02.2004 140/2003

3 COMUNA LIVADA PUD-SEDIU PRIMARIE NR 23 DIN 25.03.2004 PR NR 44/2004

4 SC PROMAT BCA SRL P.U.D.- DE PRODUCŢIE ELEMENTE BCA -SINLEANI NR 29 DIN 21 .O5.2004 PR NR 45/2003/2004

5 SC PRODIR SRL P.U.D.-HALE DE PRODUCTIE NR 52 DIN 30.09.2004


6 PETRUT ADRIAN FLORIN P.U.D. LOCUINTE P+1-SÎNLEANI NR 35 DIN 22.04.2005


7 DEIAC IOAN P.U.D. ANEXA A EXPLOATATIILOR AGRICOLE NR 71 DIN 12.10.2005


8 CN TRANSELECTRICA SA -ST TIMISOARA P.A.T.Z. INTERCOMUNAL-400KV ARAD-NADAB NR 7 DIN 26.01.2006 PR NR 23007

9 PRIMARIA COMUNEI LIVADA P.U.Z. -CENTRU CIVIC SI ZONA REZIDENŢIALĂ LIVADA NR. 13 / 23.02.2006


10 MANUILA ALEXANDRU P.U.D. ANEXĂ UNITĂŢI AGRICOLE NR. 29/10.04.2006 68/2005-2006

11 BULZAN TEODOR, MATIS ALEXANDRU, FLORINCUTA GHEORGHE P.U.D. ANEXE UTILAJE AGRICOLE ŞI LOCUINŢĂ DE SERVICIU NR 30/10.04.2006 NR.8/2006

12 BULZAN TEODOR P.U.Z.-ZONA DE LOCUIT- A 150/7, A 150/8 NR 34/09.05.2006 NR 75/A/2005

13 VESA VASILE P.U.D.-LOCUINŢE FAMILIALE P+M, LOC. SÎNLEANI, FN NR 35 / 09.05.2006 NR 5/2006

14 SC MIRADA CONSTRUCT SRL P.U.D.-SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII, SPAŢII DE EXPUNERE NR 27/07.06.2007 NR 66/2006

15 S.C. LA RUSTICA MANUFATTI SRL P.U.D.-CORP IMOBIL ADMINISTRATIV P.P+1ŞI HALĂ STRUCTURĂ METALICĂ NR. 28/07.06.2007 50/2006

16 BULZAN TEODOR P.U.Z.-ZONĂ DE LOCUIT- A 14.95/5, A 14.95/4, A 14.95/3 NR. 49/22.09.2007 NR 7/2007

17 SC CREATIVE BUILDING SRL-ARAD P.U.Z.-LOCUINŢE P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE, SÎNLEANI NR 3/22.01.2008 NR8/2006

18 S.C. INFOGO S.R..L. P.U.Z. CLĂDIRI CU DESTINAŢIE REPREZENTANŢĂ HONDA NR 72/11.07.2008 26/2007

19 CĂNDEA AVRAM P.U.D.-CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALĂ P+M CU GARAJ ŞI GARD NR. 75/11.07.2008 43/2008

20 SC ELECTRO FIDELITY COMPANY SRL P.U..Z.-CLĂDIRE DE BIROURI ŞI DEPOZIT DE MATERIALE NR.115/19.12.2008 123/2008

21 FLORINCUŢA ALEXANDRINA P.U.D.-CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1, LIVADA NR.67/26.03.2009 .07..2008

22 NEGREA DANIEL P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR 68/26.03.2009


23 FARCUŢA AGURIŢA P.U.Z. INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DIN LIVADA ÎNSCRIS ÎN CF 4710 PENTRU PARCELARE ÎN 10 LOTURI NR 70/26.03.2009 1301/2008

24 POP GRIGORE P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.80/30.04.2009 8..2008

25 BULZAN TEODOR P.U.Z.-CARTIER REZIDENŢIAL , LIVADA NR.81/30.04.2009 26..2008

26 BULZAN TEODOR P.U.Z..-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.82/30.04.2009 37..2008

27 BULZAN TEODOR P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR 83/30.04.2009 27..2008

28 S.C. SANO VITA SRL P.U.Z.-HALĂ DEPOZITARE PRODUSE NATURISTE, SÎNLEANI NR 86/30.04.2009 7..2008

29 GARAI PETRU P.U.Z.-REALIZAREA DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, LIVADA NR 99/25.06.2009 11..2009

30 GARAI PETRU P.U.Z-REALIZARE DE LOCUINŢĂ ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, SÎNLEANI NR.100/25.06.2009 44..2008

31 FLORINCUŢA ALEXANDRINA P.U.Z.-CONSTRUIRE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.112/2.07.2009 35..2008

32 S.C.LABRADOR SRL P.U.Z.-CONSTRUIRE HALĂ METALICA , ATELIER MECANIC ŞI RESTAURANT NR.136/13.08.2009 56/2008

33 VALCEA REMUS P.U.Z.-ZONA DE LOCUINTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR.169/29.10.2009 42/2008

34 S.C. FREE STYLER SRL, TOMA LAZAR, SIRCA DUMITRU, SIRCA FLORINA P.U.Z -ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 33/25.02.2010 131/2008

35 BULZAN TEODOR, VALCEA REMUS, MANUILA ALEXANDRU SI S.C.TECNOMA S.R.L. PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR.51/26.04.2010 1/2009

36 IANCU ELENA SI EVA PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 66/27.05.2010 28/2008

37 BUDUGAN MANUEL SI SZKOKAN STEFAN PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 108/29.11.2010 45/2009

38 DAMA IOMBILIARE PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 109/29.11.2010 39.033/2009

39 Dagau Paul, Dagau Paulina, Dagau Ioan, Dagau Ana PUZ-ZONA COMERCIALA SI DE PRESTARI SERVICII NR 6 /31.01.2012 57/2008

40 MANUILA MELINDA PUZ-LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 39/26.07.2012 7..2010

DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI -P.A.T.Z.I.-1 DOCUMENTATII DE URBANISM 38 : P.U.G…1, P.U.D…13, P.U.Z…26Mentionam ca PUZ-ul aprobat prin HCL Livada nr.34/09.05.2006 a fost actualizat .PUZ-ul actualizat s-a aprobat cu HCL Livada nr. 70/30.11.2011