D ISPOZIŢIA Din 29 martie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

 

D I S P O Z I Ţ I A     NR.

Din  29 martie 2013

cu privire la convocarea  în  şedinţă

a Consiliului local Livada

 

 

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi ,  4 aprilie 2013 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre  privind la aprobarea  bugetuluicomunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea   PUZ şi RUL „Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011-– iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind la aprobarea inventarului terenurilor disponibile  pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism  PUZ şi RUL“Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011- – iniţiator de proiect primarul comunei

5. Proiect de hotărâre privind respingerea intrării  terenului  în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 1261 în domeniul privat al comunei – iniţiator de proiect primarul comunei

6. Proiect de hotărâre privind  respingerea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei. – iniţiator de proiect primarul comunei

7. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul  2012

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Livada pe anul 2012. – iniţiator de proiect primarul comunei – iniţiator de proiect primarul comunei

9. Proiect privind la introducerea în circuitul civil a unui teren intravilan în suprafaţă de 703 mp . – iniţiator de proiect primarul comunei

10.  Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului înscris în  CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada. – iniţiator de proiect primarul comunei

11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului  înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp– iniţiator de proiect primarul comunei

12.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei – iniţiator de proiect primarul comunei

13. Diverse .

Prezenta se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

– Secretarul comunei

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support