Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

A se vedea si anexele in format .DOC, facand click  >>aici<<

 


 

 

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

 Avizat comisia de specialitate

 Avizat secretar

 

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind aprobarea bugetului pe anul 2013 al ordonatorului principal de credite privind necesitatea aprobării bugetului

– adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad nr. 13925/12.03.2013, 13927/13.03.2013, 16112/21.03.2013, 11920/28.02.2013

– adresa Consiliului Judeţean Arad nr. 3473/21.03.2013

– prevederile Legii 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013

– prevederile art. 19 alin 1 lit a din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă bugetul comunei Livada , judeţul Arad pentru anul 2013 conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în anul 2013 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare integrală din excedentul bugetului local al anului 2012 conform anexei nr. 3, precum şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare integrală din bugetul local conform anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada

  • DGFP Arad

  • Primarul comunei Livada , jud. Arad

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support