Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secreta

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului comunei Livada

  • raportul de specialitate

  • prevederile art. 1 şi 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

  • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.unic: Se aprobă inventarul terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • OCPI Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

ANEXA NR. 1

SITUAŢIA TERENURILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT

AL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢII LIVADA JUD. ARAD

Comuna

Suprafaţa totală

Din care

Curţi construcţii

Arabil

Vii

Livezi

Păşune

Livada

6300 mp

6300 mp

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support