Proiect de hotarare cu privire la respingerea intrării terenului în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 1261 în domeniul privat al comunei

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la respingerea intrării terenului în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 1261 în domeniul privat al comunei

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

 • raportul de specialitate a inginerei constructor şi raportul de specilalitate a contabilei

 • expunerea de motive a primarului comunei

 • prevederile HCL nr. 57/2010 privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în proprietatea publică a comunei Livada jud. Arad

 • cererea numitului Bulzan Roberto Gheorghe înregistrată la sediul Primăriei com. Livada cu nr. 1389/13.03.2013

 • prevederile art.562 alin 2 şi art. 553 alin. 2 din Codul Civil

 • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

 • aprobat cu unanimitate de voturi

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă respingerea intrării în domeniul privat al comunei Livada a terenului arabil intravilan înscris în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 1261 în suprafaţă de 12.081 mp , teren ce are destinaţie de stradă .

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei

 • OCPI Arad

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la respingerea intrării unui teren

în domeniul privat al comunei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire respingerea intrării unui teren

în domeniul privat al comunei hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA Avizat JUDEŢUL ARAD comisia de specialitate

Avizat

PROIECT secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la respingerea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

 • raportul de specialitate

 • prevederile HCL nr. 57/2010 privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în proprietatea publică a comunei Livada jud. Arad

 • cererea numitului Bulzan Roberto Gheorghe şi Bulzan Mirela înregistrată la sediul Primăriei com. Livada cu nr. 1390/13.03.2013

 • prevederile art.562 alin 2 şi art. 553 alin. 2 din Codul Civil

 • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

 • aprobat cu unanimitate de voturi

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă respingerea intrării în domeniul privat al comunei Livada a terenului arabil intravilan înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33, top : 25.150/8/33 în suprafaţă de 5.657 mp , teren ce are destinaţie de stradă .

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei

 • OCPI Arad

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la respingerea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la respingerea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                     Secretar

Bimbo Iosif                    Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support