Proiect de hotarare cu privire la revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD Avizat  comisia de specialitate

Avizat Secretar 

 PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raport de specialitate

– prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp.

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                                                                   Secretar

Bimbo Iosif                                                                  Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support