Proiect de hotarare cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

 Avizat secretar 

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului

în domeniul privat al comunei

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

  • prevederile art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar

  • prevederile art.36 alin 1 şi art.121 alin.1 din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

  • aprobat cu unanimitate de voturi

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Livada a următorului teren intravilan :

Nr.crt.

Nr. CF

Nr.top/cad

Suprafaţa

1

302362

Top: 173/b/2/1;

172/10/b

720

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei

  • OCPI Arad

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului

în domeniul privat al comunei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                                     Secretar

Bimbo Iosif                                    Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support