Proces-verbal incheiat cu ocazia sedintei ordinare a CL Livada conv. prin disp. primar 39/29.03.2013

PROCES – VERBAL

 

Încheiat astăzi 4 aprilie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada,convocate de primarul comunei prin Dispoziţia nr.39 / 29.03.2013.

Sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri – absentă fiind d-na Olar Mariana.Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei.

Se fac propuneri pentru preşedinte de şedinţă.Dl.Mănuilă propune pe dl. Bimbo; dl. Tărşan o propune pe d-na Florincuţa.

Se supune la vot prima propunere.Se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi propusă. Se aprobă în unanimitate.

Secretarul comunei supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din 31 ianuarie 2013. Se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013.

Dl. Mănuilă – ce bani au fost alocaţi pentru remiză?

Dl. primar: 200.000 lei de la Consiliul Judeţean, plus 124.000 lei din bugetul local.

D-na Florincuţa – cine stabileşte valoarea?

Dl. Mănuilă – proiectul este făcut?

Dl. primar – nu au fost alocaţi bani şi nu s-au putut angaja cheltuieli.

D-na Florincuţa – cine stabileşte suma care se alocă unei investiţii?

Dl. Mănuilă – dacă ne luăm după cheltuielile cu capelele, suntem pe aproape.

D-na Florincuţa – în cât timp putem beneficia de asfaltarea celorlalte străzi?

Dl. primar- imediat ce timpul o permite putem începe asfaltarea pe străzile necuprinse în programul de asfaltare al PNDI şi dacă ni se restituie străzile cuprinse în Programul PNDI, le putem asfalta şi pe acestea.

D-a Florincuţa – în privinţa drumurilor de acces la cimitire, se va face ceva?

Dl. Deliman – şi eu sunt de părere că aceste drumuri trebuie făcute cât mai urgent.

Dl. primar – vom băga piatră pe aceste drumuri.

Dl. Tărşan – ce putem face cu străzile din cartierul tinerilor?

Dl. Deliman – vreau să pun o întrebare.

Dl. primar – după aprobarea bugetului vom lua legătura cu un evaluator şi vom vinde tinerilor locurilor de casă, iar cu banii vom face străzile.

Dl. Belc – cât estimaţi că va mai costa căminul ca să fie terminat.

D-na Florincuţa – cine stabileşte ordinea în care se fac investiţiile?

Dl. primar – ordonatorul principal de credite.

Dl. Tărşan – când vom putea cuprinde la investiţii realizarea trotuarelor?

Se supun la vot articolele din buget şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere – dl Belc.

Se supun la vot capitolele din buget şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere – dl. Belc.

Se supune la vot bugetul pe ansamblu şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere – dl. Belc.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ şi RUL pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă – construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC – conf. Proiectului nr. 4/2011. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Primar – ne vom întâlni înainte de şedinţă să analizăm dosarele depuse pentru locuri de casă.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşire a soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii în loc. Livada, conform proiectului nr. 04/2011.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre cu privire la respingerea intrării terenului înscris în CF. Nr. 301161 Livada, nr. cad. 1261 în domeniul privat al comunei.

Dl. Mănuilă – cei care au construit case în zona în cauză plătesc impozit şi trebuie să beneficieze de drumuri.

-2-

Secretar – terenul având prin PUZ destinaţia de drum se poate prelua numai în domeniul public, dar numai după realizarea drumului (străzii).

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere – d-na Florincuţa.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre cu privire la respingerea intrării terenului înscris în CF. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei. Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere – d-na Florincuţa.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Livada în A.G.A. SC. Compania de Apă Arad S.A. a acţ. să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2013 şi situaţia financiară pentru anul 2012.

D-na Florincuţa – am solicitat reprezentantului un raport de activitate.

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere – dl. Belc.

Dl. Someşan – în Consiliul de Administraţie AGA fiecare localitate are reprezentant care are un nr. de voturi proporţional cu numărul de locuitori.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre cu privire la introducerea în circuitul civil a unui teren intravilan în suprafaţă de 703 mp.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre privind parcelarea terenului înscris în CF. Nr. 302122 Livada cu nr. cad. 120/a-b/4 Livada.

Se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 45/2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF. Nr.302172 Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezină Proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. Deliman – propun să achiziţionăm un buldoexcavator.

Dl.Belc – propun numerotarea în cifre a străzilor din comună.

Primar – aceasta implică şi schimbarea actelor de identitate ale locuitorilor.

Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de consiliul

Preşedinte de şedinţă,

 Iosif Bimbo

Contrasemnează:

 Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support