Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

avizat,

secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din ____________________

Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Livada, jud.Arad, având în vedere:

– referatul de specialitate nr.178/16.01.2013 prin care se propune întocmirea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad

– expunerea de motive a Primarului comunei Livada, jud.Arad

– structura posturilor bugetate aprobată prin hotărârea Consiliului local Livada urmare aplicării OUG nr.63/2010

– prevederile art. 10,11,12- anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice

– prevederile art.23 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prvind Statutul funcţionarului public

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, aferent anului 2013 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă a prezentei hotărâri

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează referentul cu atribuţii în domeniul resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Livada, d-na Ardelean Aurelia

Art.3 Prezenta se comunică cu :

  • ANFP Bucureşti

  • Ardelean Aurelia

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon                                         Secretar

Mariana-Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013

Având în vedere prevederile art.23 din Legea nr. nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prvind Statutul funcţionarului public si ale art .10,11,12 – anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice , propun adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013, ptr aparatul de specialitate al primarului comunei Livada, jud.Arad, conform anexei nr.1.

Primar,

Militon Şerb

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA LIVADA

PRIMĂRIA

NR.178 DIN 16.01.2013

REFERAT DE SPECIALITATE

Propun aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ptr anul 2013, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, conform anexei nr.1 , necesitatea aprobării rezultând din prevederile art.23 din Legea nr. nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prvind Statutul funcţionarului public si ale art .10,11,12 – anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice.

Întocmit,

Insp. Mirela Hălmăgean

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA LIVADA

PRIMĂRIA

NR. DIN 13.03.2013

Către,

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

În conformitate cu prevederile art.23 alin.5 din Legea nr. nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarului public si ale art .1,2 – anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice alăturat vă înaintăm proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Livada, jud.Arad.

Primar,

Militon Şerb

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2013

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2013, iar acest proiect se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support