Proiect de hotarare privind preluarea strazilor din interiorul comunei Livada, jud. Arad, localităţile Livada şi Sînleani

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privind preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad ,

localităţile Livada şi Sînleani în lungime de _______ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– raportul de specialitate

– expunerea de motive a primarului comunei în calitate de iniţiator de proiect

– adresa nr. 5459/24.04.2013 transmisă de Consiliul Jdeţean Arad

– prevederile art. 12 alin 1 ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind reginul drumurilor , cu modificările şi completările ulterioare ,

– prevederile Legii nr. 21/2013 privind aprobarea <LLNK 12012 14180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1: Se aprobă preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad , localităţile Livada şi Sînleani în lungime de _________ km, conform protocolului închieiat nr. 1889/03.05.2012 CL Livada şi nr. 661/03.05.2012 MDRT, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada

Art. 2 : Se aprobă Protocolul de predare-primire între Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Primăria comunei Livada , jud. Arad, a _________ km străzi din comuna Livada.

Art. 2: Se mandatează dl. Şerb Militon , primar al Comunei Livada, jud Arad să semneze cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice protocolul de predare-primire a străzilor din comună.

Prezenta se comunică cu :

  • Prefectura judeţului Arad

– Consiliul judeţean Arad

  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

Secretar

Mariana-Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad ,

localităţile Livada şi Sînleani în lungime de ________ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad , localităţile Livada şi Sînleani în lungime de _______ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada, iar acest proiect se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa nr. 5459/24.04.2013 a Consiliului judeţean Arad , consider necesar preluarea din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sectorului de drum _______ km în administrarea Consiliului local Livada şi astfel, propun consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

PRIMAR

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 5459/24.04.2013 a Consiliului Judeţean Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad , localităţile Livada şi Sînleani în lungime de _________ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support