Proiect de horararre Cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

Cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Consiliul local al comunei Livada , judeţul Arad

Având în vedere :

  • Precesul verbal al Comisiei pentru aplicarea Legii 15/2003

  • Expunerea de motive

  • Prevederile art. 3, 4, 5, 6 ale Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

  • Prevederile Art. 36. alin.(2) lit. c. din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

HOTĂRÂŞTE

Art. 1. Se aprobă cererile privind atribuirea de terenuri pentru construirea unor locuinţe, conform anexei nr. 1. ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Actul de punere în posesie se va elibera persoanelor îndreptăţite în ordine descrescătoare în funcţie de punctajul obţinut şi în limita celor 18 disponibile .

Art. 3 Până la data de 28 iunie 2013 cele 18 persoane aflate conform punctajului obţinut pe primele 19 locuri , vor depune declaraţia notarială prevăzută la art. 4 alin. 2 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Art. 4 În caz că persoanele de pe primele 18 locuri nu depun declaraţia prevăzută la art. 3 din prezenta hotărâre terenurile rămase disponibile vor fi atribuite persoanelor care ocupă locurile următoare din anexa nr. 1 în ordinea descrescătoare a punctajului cu condiţia prezentării declaraţiei prevăzută la art. 3 în termen de 5 zile de la comunicarea eligibilităţii.

Art. 5 Se resping cererile privind atribuirea de terenuri pentru construirea unor locuinţe, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte 

Bimbo Iosif

 

 Secretar 

Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support