Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012

Având în vedere:

  • Raportul privind încheierea contului de execuţie bugetară al ordonatorului principal de credite

  • Avizele comisiei de specialitate ;

  • Prevederile art. 57 alin. 1 a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

  • Prevederile art. 36 alin 4 lit. a a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. unic – Se aprobă contul de execuţie bugetară pe anul 2012 după cum urmează:

  • venituri : – prevederi bugetare iniţiale – 3.500.000 lei

– prevederi bugetare definitive – 3.911.000 lei

– încasări realizate – 3.170.881,76 lei

  • cheltuieli: – credite bugetare iniţiale – 3.500.000 lei

– credite bugetare definitive – 3.911.000 lei

– plăţi efectuate – 2.823.070,88 lei

– execedent bugetar – 347.810,88 lei

Prezenta se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 , hotărâre care se avizează________________.


Preşedinte 

Bimbo Iosif

 

 Secretar 

Matiş Adrian

a

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support