Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru situaţii deosebite

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă

pentru situaţii deosebite

Consiliul local al comunei Livada , judeţul Arad

Având în vedere :

  • raportul de specialitate

  • expunerea de motive

cererea nr. 2594 din data de 24.05.2013 a numitului Petrea Gigi Daniel

  • prevederile art. 57 din HGR nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare;

  • prevederile art.28 alin 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare;

  • prevederile art. 36 alin 6 lit. a pct. 2 şi alin 9 din Legea 215/2001 actualizată a administraţiei publice locale;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

HOTĂRÂŞTE

Art. 1 : Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 5000 lei , pentru situaţia deosebită privind pe Petrea Gigi Daniel, CNP 1800817324782 domiciliat în sat Livada , com. Livada nr. 95 , jud. Arad .

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

În urma analizei cererea nr. 2594 din data de 24.05.2013 a numitului Petrea Gigi Daniel , din care rezultă că în urma incendiului izbucnit la locuinţa petentului în data de 23.05.2013 , s-au provocat mari daune materiale la casa de locuit , iar petentul are o situaţie materială mai precară având în întreţinere şi doi copii o fetiţă de 6 ani respectiv un băiat de 8 ani , consider necesar aprobarea de către consiliul local Livada a unei hotărâri de consiliu prin care se acordă un ajutor financiar în sumă de 5000 lei .

Primar

Şerb Militon

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă

pentru situaţii deosebite

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru situaţii deosebite , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte

Bimbo Iosif


 Secretar

Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support