Proiect de hotarare cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului

în domeniul privat al comunei

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

  • expunerea de motive

  • raportul de specialitate

  • prevederile art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar

  • prevederile art.36 alin 1 şi art.121 alin.1 din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Livada a următorului teren intravilan :

Nr.crt.

Nr. CF

Nr.top/cad

Suprafaţa

1.

302412

Top: 134/a/11/1-2/1-3/2

87 mp

2.

302415

Top:134/b/15-16/1-2/3/1

63 mp

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei

  • OCPI Arad

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului

în domeniul privat al comunei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte

Bimbo Iosif

Secretar

Matiş Adrian

Raport de Specialitate

Avand în vedere necesitatea clarificării suprafeţelor de teren din comuna Livada, precum şi prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar consider oportun , trecerea din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Livada terenului înscris în CF nr. 302412 cu Top: 134/a/11/1-2/1-3/2 în suprafaţă de 87 mp şi CF nr. 302415 cu Top:134/b/15-16/1-2/3/1 în suprafaţă de 63 mp

Întocmit

Răcănel Ionela Nadia

Expunere de motive

Avand în vedere necesitatea clarificării suprafeţelor de teren din comuna Livada, precum şi posibilitatea vânzării unor suprafeţe de teren apartinand comunei Livada consider oportun , trecrere din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Livada terenului înscris în CF nr. 302412 cu Top: 134/a/11/1-2/1-3/2 în suprafaţă de 87 mp şi CF nr. 302415 cu Top:134/b/15-16/1-2/3/1 în suprafaţă de 63 mp

PRIMAR,

MILITON SERB

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support