Publicatie casatorie JELECUTEAN ŞTEFAN / SANDU ELENA

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, JOI 20 IUNIE 2013 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului JELECUTEAN ŞTEFAN în vârstă de 52 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei SANDU ELENA în vârstă de 46 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean