Convocator sedinta C.L. pentru joi, 1 august 2013, 16.00

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi  la convocarea  în şedinţă  ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc joi , 1 august 2013 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad Şedinţa va avea următoarea  :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei şi  a
statului de funcţii a Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad,
– iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre  cu privire la la revocarea Hotărârii nr. 54/21
iulie 2006 cu privire la darea în folosinţă a terenului înscris în CF
nr. 130-Livada nr. top 136/66/1/1/3 – iniţiator de proiect primarul
comunei

3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea soluţiei urbanistice a
documentaţiei de urbanism  PUZ şi RUL”Ansamblu Rezidenţial Sînleani
Locuinţe Unifamiliale P+1E”  localitatea Livada, conform proiectului
nr. 1/2013- iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre  privind propunerea de însuşirea soluţiei
urbanistice a documentaţiei de urbanism  PUZ şi RUL”Pentru realizarea
unei zone de industrie nepoluantă şi depozitare” comuna Livada, sat
Sînleani conform proiectului nr. 39 /2012- iniţiator de proiect
primarul comunei.

5. Diverse

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan

 


 

Descarcati AICI proiectele de hotarari. (Arhiva zip)