Proces vervbal încheiat in 13 iunie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 13 iunie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada , convocate de primarul comunei Livada prin Dispoziţia nr. 60/07.06.2013.

Sunt prezenţi 12 consilieri , absent este dl. Ştef Dorin Marius. Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei Livada .

În deschiderea şedinţei preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanţilor firmei Panfora Oil & Gaz SRL , care solicită efectuarea de prospecţiuni cu privire la hidrocarburile convenţionale . Dl Tibor Benko face o prezentare a solicitării. Reprezentantului firmei Panfora Oil & Gaz SRL i se pun întrebări la care acesta răspunde

În urma unei discuţii în contradictoriu cu preşedintele de şedinţă dl Bimbo Iosif , d-na Florincuţa părăseşte şedinţa.

Dl. Belc propune condiţii pt. accesul pe drumurile de exploatare :

  • intrarea pe drumurile de exploatare numai în prezenţa şi cu acordul comisiei formate în acest scop

  • reabilitarea drumurilor de exploatare

  • interzicerea aceesului pe drumurile private fără acordul proprietarilor

Cu unanimitatea votului consilierilor prezenţi ( 11 consilieri) se aprobă accesul reprezentanţilor SC Panfora Oil & Gaz SRL pe drumurile de exploatare .

Se fac propuneri pentru cei ce vor face parte din Comisie . Dl. Belc îi propune de dl. Mănuilă, dl. Deliman şi dl. Axinte Vasile. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

& Gaz SRL , care solicită efectuarea de prospecţiuni cu privire la hidrocarburile convenţionale . Dl Tibor Benko face o prezentare a solicitării. Reprezentantului firmei Panfora Oil & Gaz SRL i se pun întrebări la care acesta răspunde

În urma unei discuţii în contradictoriu cu preşedintele de şedinţă dl Bimbo Iosif , d-na Florincuţa părăseşte şedinţa.

Dl. Belc propune condiţii pt. accesul pe drumurile de exploatare :

  • intrarea pe drumurile de exploatare numai în prezenţa şi cu acordul comisiei formate în acest scop

  • reabilitarea drumurilor de exploatare

  • interzicerea accesului pe drumurile private fără acordul proprietarilor

Cu unanimitatea votului consilierilor prezenţi ( 11 consilieri) se aprobă accesul reprezentanţilor SC Panfora Oil & Gaz SRL pe drumurile de exploatare .

Se fac propuneri pentru cei ce vor face parte din Comisie . Dl. Belc îi propune de dl. Mănuilă, dl. Deliman şi dl. Axinte Vasile. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-na secretar supune aprobării procesul verbal de la şedinţa din 9 mai 2013 care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă ordinea de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi .

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru situaţii deosebite Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare” localitatea Livada, conform proiectului nr. 1/2013. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ şi RUL „Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. D-na secretar cere consilierilor care au un interes patrimonial direct , prin soţ, soţie sau prin rude până la gradul IV inclusiv să se abţină de la deliberări. Dl. Tărşan Nelu, Matiş Adrian , Deliman Florin, Olar Mariana nu participă la deliberare şi nu votează , având un interes patrimonial prin rude până la gradul IV. Dl. Belc – “ după parerea mea criteriile sun stabilite în mod neobiectiv , sunt tardive cu trecerea anilor şi consider că dacă ni se cere votul trebuie refăcute din nou criteriile”.

Dl. Mănuilă –“ mă abţin datorită intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 “. Pentru acelaşi motiv se abţine şi dl. Şoica.

Dl. Bimbo –“ o să cer retrimiterea la comisia de buget finanţe şi administrarea patrimoniului.

Dl. Primar – în calitate de iniţiator de proiect retrage proiectul de pe ordinea de zi.

Diverse :

Dl. Axinte : -“ stiu că primăria are bani şi acum s-ar putea face ceva cu depozitul de la CET”

Dl. Primar – “ a fost la CET şi garda de mediu şi i-a amendat “

Dl. Axinte : -“ propun să se facă istoricul comunei şi să se pună pe holul primăriei”

Dl. Deliman : – “ cum am putea să facem ceva cu străzile”?

Dl. Primar : – „ am trimis documentaţia să preluăm străzile şi încă nu am primit nimic. După ce le preluăm putem să le modernizăm”

Dl. Belc :- „ Căţiva tineri din Sânleani vor să ia în întreţinere parcul de lângă biserica din Sânleani. Sunteţi de acord?”

Dl. Primar : -„ da şi îi şi sprijinim şi noi”

Dl. Bimbo: – „ poliţia locală ne-a cerut sprijinul pentru punerea unor semne de dirijare a circulaţiei.”

Dl. Deliman : -„ în curbă la Sânleani ar trebui să facem ceva „

Dl. Deliman :- „ propun să achiziţionăm un (utilaj) buldoexcavator pentru diferite lucrări de utilitate publică în comună.

Se declară închisă şedinţa de consiliu.

Preşedinte de şedinţă Secretar

Bimbo Iosif Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support