D I S P O Z I Ţ I A NR. 108 Din 2 septembrie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 108

Din 2 septembrie 2013

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

– necesitatea rectificării de urgenţă a bugetului comunei Livada în scopul efectuării plăţilor pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de miercuri , 4 septembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

 

 


 

INVITAŢIE

 
Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa convocată de îndată a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc miercuri , 4 septembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad; Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar,
Mariana-Eliza Otlăcan