PROIECT HOTĂRÂRE cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

Document atasat: Anexa la proiectul de hotarare privind bugetul comunei Livada (document in format pdf)

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA
JUDEŢUL ARAD
Avizat Comisia de specialitate
 Avizat secretar

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.

Din data de

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

Consiliul local al com2unei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2013 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresa nr. 43299/28.08.2013 Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. unic : Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , pe anul 2013 conform anexei nr.1, ce face parte din prezenta hotărâre.

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013, proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte                                                          Secretar

Bimbo Iosif                                                          Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support