PROCES – VERBAL incheiat astăzi 1 august 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada,convocată prin Dispoziţia nr.82 / 2013 a primarului comunei.

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 1 august 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local Livada,convocată   prin Dispoziţia  nr.82 /  2013  a
primarului comunei.

Sunt prezenţi  12  consilieri, unul este absent. Participă
şi primarul comunei Livada.

Se  supune aprobării procesul – verbal de la şedinţa din  data de 13
iunie 2013. Se aprobă cu majoritate de voturi, un vot împotrivă. D-na
Florincuţa Alexandrina doreşte să se menţioneze că nu s-a consemnat în
procesul-verbal realitatea din şedinţa respectivă.

Se propune ca preşedinte de şedinţă dl. Deliman Vasile.
S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei, se aprobă cu
unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect
de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii. Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind
revocarea HCL 54/2006 cu privire la darea în folosinţă a terenului
înscris în CF. Nr.130 Livada nr. top 136/66/1/1/3. Se supune la vot .
Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi –
proiect de hotărâre privind aprobarea soluţiei urbanistice a
documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL „Ansamblu Rezidenţial Sînleani
Locuinţe Unifamiliale P+1E” localitatea Livada, conform proiectului
nr.1 / 2013 . Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind
propunerea de însuşire a soluţiei de urbanism a documentaţiei de
urbanism PUZ şi RUL  pentru „Realizarea unei zone de industrie
nepoluantă şi depozitare ” comuna Livada, sat Sînleani conform
proiectului nr.39/2012. Se supune la vot . Se aprobă cu unanimitate de
voturi.

Diverse

Dl. Mănuilă propune instalarea unui stâlp de curent
electric în cimitirul din Livada şi Sînleani, precum şi tragerea unei
conducte cu apă potabilă în cele două cimitire. S-a pus problema
toaletelor în cele două cimitire.

Deasemenea s-a discutat necesitatea instalării unor
aparate de aer condiţionat în capelele din cimitirele Livada şi
Sînleani.

D-na Florincuţa propune să se încheie un contract de
prestări servicii cu o firmă specializată pentru întreţinerea
spaţiilor verzi şi a celorlalte spaţii din comuna Livada, care
necesită întreţinere.

În luna august se vor pune în funcţiune aparate de aer
condiţionat în capelele din cimitirul Livada şi Sînleani.

D-na consilier juridic al Consiliului Local Livada, d-na
Răcănel Nadia prezintă cererea formulată de către dl. Bulzan Marcel şi
Vesa Samuiel prin care supune discuţiei consiliului local
oportunitatea construirii de locuinţe pe terenuri neproductive
proprietate privată, teren care este prevăzut în PUG-ul comunei Livada
ca zonă verde şi turistică. Se supune la vot oportunitatea iniţierii
unui PUZ pe acestă suprafaţă de teren şi dl. Mănuilă îşi dă acordul cu
condiţia efectuării unor modificări; D-na Florincuţa Alexandrina este
de acord cu condiţia efectuării unor modificări; dl Tărşan Nelu este
de acord; dl. Someşan Ionel şi dl. Cândea Andrei sunt de acord; dl.
Ştef Dorin se abţine; dl. Matiş Adrian este de acord cu oportunitatea
iniţierii PUZ-ului;

Se abţin – dl. Belc Ioan, dl. Deliman Vasile, dl. Păiuşan
Nicu, dl. Şoica Adrian.

Dl. Bimbo Iosif este de acord.

Se supune la vot încheierea şedinţei. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.

Preşedinte de şedinţă,

Vasile Deliman

Contrasemnează:

p. Secretarul comunei,

Mirela Felicia Hălmăgean

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support