PROCES – VERBAL incheiat azi 4 septembrie 2013 cu ocazia şedinţei Consiliului local Livada convocată de îndată prin dispoziţia nr. 108/2 septembrie 2013 emisă de către primarul comunei Livada

Proces– verbal

Încheiat azi 4 septembrie 2013 cu ocazia şedinţei Consiliului local Livada convocată de îndată prin dispoziţia nr. 108/2 septembrie 2013 emisă de către primarul comunei Livada .

Sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri ai comunei , absenţi sunt dl. Deliman Vasile , d-na. Olar Mariana şi dl. Păiuşan Nicu. Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei.

Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe 3 luni se fac propuneri : dl. Someşan îl propune pe dl. Şoica Adrian iar d-na Florincuţa îl propune pe dl. Matiş Adrian . Se supune la vot propunerea d-lui Someşan şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-na secretar al comunei supune la vot procesul verbal de la şedinţa din data de 1 august 2013 . Se aprobă cu unanimitate de voturi .

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi de la prezenta şedinţă. Se aprobă cu 9 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”- dl. Belc.

Dl. Belc motivează votul „împotrivă” deoarece sunt mai multe puncte care se rectifică din buget şi în ordinea de zi este înscris un singur punct. D-na secretar precizează faptul că, comuna are un singur buget care se rectifică , acesta urmând să fie votat pe capitole conform prevederilor legale .

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunei şi dă citire raportului ce însoţeşte acest proiect de hotărâre.

Dl. Belc cere lămuriri cu privire la achiziţionarea unui buldoexcavator.

D-na. Florincuţa- „ cine îl va conduce?”

Dl. Belc – „ nu s-a făcut un trotuar în comună dar cumpărăm un buldoexcavator”

Discuţii concomitente între dl. Belc şi dl. Bimbo care nu se pot consemna.

Dl. Tărşan – „ nu s-ar putea achiziţiona o drujbă pentru lucrările care trebuie făcute în comună?”

Dl. Someşan – „cât a costat dezăpezirea din iarna trecută ?”

Dl. Primar – “ cam 15.000 lei ( 150 de milioane)”

Dl. Somesan – “ cine lucrează pe el?”

Dl. primar – „deocamdată nu putem angaja pe nimeni. „

Se supune la vot suplimentarea cu 60.000 lei pentru plata salariilor asistenţilor personali pentru persoanle cu handicap şi se aprobă cu unanumitate de voturi.

Se supune la vot alocarea sumei de 5.000 lei pentru un ajutor de urgenţă şi se aprobă cu unanimitate de voturi .

Se supune la vot alocarea sumei de 30.000 lei necesară pentru identificarea terenurilor şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot alocarea sumei de 30.000 lei pentru actualizarea PUG-ului comunei Livada şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot alocarea sumei de 5.000 lei pentru echipa de fotbal şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se discută alocarea sumei de 80.000 lei pentru achiziţionarea unui buldoexcavator .

Dl. Tărşan – „ ar trebui să ne mai gândim ce urgenţe avem acum. „

Dl. primar – „banii sunt din venituri încasate suplimentar la bugetul local „

Dl. Bimbo – „ bani avem din vânzarea terenurilor”

Dl. Matiş – „ se pot face şi şanţuri cu el ?”

Dl. Bimbo –“ da se pot face şi şanţuri”

Dl. Tărşan – „nu avem nevoie urgentă de altceva ?”

Dl. Matiş – „eu zic să îl achiziţionăm dar cu condiţia să se facă şanţurile şi podeţele”

D-na Florincuţa – „administraţia publică locală face administraţie sau prestări servicii?”

Se supune la vot şi se respinge cu 5 voturi „pentru” , 4 „abţineri” şu 1 vot „împotrivă”

Se supune la vot rectificarea bugetului comunei şi suplimentarea sumei de 80.000 lei la cheltuilei pentru drumuri, care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă, respectiv în loc de achiziţionarea unui buldoexcavator , suma de 80.000 lei să fie cuprinsă la drumuri. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se încheie lucrările şedinţei .

Preşedinte de şedinţă Secretar

Şoica Adrian Cosmin Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support