Publicatie casatorie TALPAŞ CONSTANTIN / RUS ANA IONELA

PUBLICAŢIE

Astăzi, JOI 3 OCTOMBRIE 2013 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului TALPAŞ CONSTANTIN în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei RUS ANA IONELA în vârstă de 20 de ani cu domiciliul în localitatea VLADIMIRESCU județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă,

Lidia Hălmăgean