Anexa nr. 1 JUDETUL ARAD PROIECT RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2013

Anexa nr. 1

JUDETUL ARAD

PROIECT

RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2013

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDI-

CATOR

SUMA

TOTAL VENITURI

00.01

4.010.000

VENITURI PROPRII

48.02

3.009.000

IMPOZIT PE VENIT.DIN TRANSF.DE PROPRIETATE

03.02.18

60.000

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

04.02

1.230.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

614.000

Sume aloc.din cote def.din imp.venit.pt.echilibrare bug.locale

04.02.04

616.000

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

586.000

Impozit si taxa pe cladiri

07.02.01.

348.000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

70.000

Impozit şi taxa pe clădiri de la personae juridice

07.02.01.02

278.000

Impozit şi taxa pe teren

07.02.02

208.000

Impozit pe terenuri de la personae fizice

07.02.02.01

88.000

Impozit şi taxa pe teren de la personae juridice

07.02.02.02

20.000

Impozitul pe terenul din extravilan

07.02.02.03

100.000

Taxe judiciare de.timbru şi alte taxe de timbru

07.02.03

30.000

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

11.02

1.001.000

Sume def. din T.V.A. pt.fin .chelt.descentr.la nivelul comunei

11.02.02

686.000

Sume def.din T.V.A. pt.echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

315.000

Sume def. din TVA pt.fin.Prgogram.de dezv.a infrastruct. rurale

11.02.07

0

TAXE PE UTILIZ.BUNURI

16.02

285.000

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

285.000

Impozit pe mijloacele de transport deţinute de personae fizice

16.02.02.01

175.000

Impozit pe mijloacele de transport deţinute de pers. juridice

16.02.02.02

110.000

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

18.02

233.000

Alte impozite si taxe

18.02.50

233.000

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

73.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

63.000

Alte venituri din proprietate

30.02.50

10.000

VENITURI DIN TAXE ADMIN. SI ELIBERARI PERMISE

34.02

2.000

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.000

AMENZI,PENALITATI, SI CONFISCARI

35.02

91.000

Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit dispoz.legale

35.02.01

87.000

Alte amenzi,penalităţi şi confiscări

35.02.50

4.000

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

39.02

439.000

Venituri din vinzarea unor bunuri apartinind dom.privat

39.02.07

439.000


DENUMIRE INDICATOR

COD INDI-CATOR

SUMA

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

10.000

Subventii pt.acordare ajutor incalzire loc. cu lemne si carbuni

42.02.34

10.000

CHELTUIELI – TOTAL-

49.02

4.010.000

CHELTUIUELI CURENTE

01

2.976.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

1.247.000

BUNURI SI SERVICII

20

1.441.000

ALTE TRANSFERURI

55

0

ASISTENTA SOCIALA

57

112.000

ALTE CHELTUIELI

59

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.034.000

1.AUTORITATI PUBLICE

51.02

1.214.000

Cheltuieli de personal

10

573.000

Bunuri si servicii

20

611.000

Alte transferuri

55

0

Cheltuieli de capital

70

30.000

Autoritati executive

51.02.01.03

1.214.000

2. ALTE SERVICII PUBLICE GERERALE

54.02.

0

Cheltuieli de personal

10

0

Bunuri si servicii

20

0

3.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.02

374.000

Bunuri si servicii

20

50.000

Cheltuieli de capital

70

324.000

Protectie civila si protectia contra incendiilor

61.02.05

374.000

4.INVATAMANT

65.02

574.000

Cheltuieli de personal

10

414.000

Bunuri si servicii

20

140.000

Asistenta sociala

57

10.000

Alte cheltuieli ( burse)

59

10.000

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

574.000

5.CULTURA

67.02

98.000

Cheltuieli de personal

10

20.000

Bunuri si servicii

20

78.000

Alte cheltuieli

59

0

Cheltuieli de capital

70

0

Biblioteci publice comunale

67.02.03.02

21.000

Camine culturale

67.02.03.07

10.000

Sport

67.02.05.01

15.000

Intretinere parcuri verzi

67.02.05.03

0

Servici religioase

67.02.06

26.000

Alte servicii in domeniul culturii ,recreeri si religiei

67.02.50

26.000

6.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

328.000

Cheltuieli de personal

10

226.000

Cheltuieli materiale

20

Asistenta sociala

57

102.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

226.000

Asistenta sociala pt.familie si copii

68.02.06

0

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15.01

17.000

7.LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

372.000

Cheltuieli de personal

10

14.000

Bunuri si servicii

20

288.000

Asistenta sociala

57

.0

Cheltuieli de capital

70

70.000

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

110.000

Alte serv.in dom.loc.serv. si dezv.comunale

70.02.50

262.000

8.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

90.000

Bunuri si servicii

20

90.000

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05.02

90.000

9. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE

80.02

Bunuri si servicii

20

10.TRANSPORTURI

84.02

960.000

Bunuri si servicii

20

350.000

Cheltuieli de capital

70

610.000

Strazi

84.02.03.03

960.000

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

SERB MILITON

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support