PROIECT HOTĂRÂRE cu privire la dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 302104 Livada cu nr cad: 302104, Livada

PROIECT

 H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 302104 Livada cu nr cad: 302104, Livada

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului comunei Livada

  • raportul de specialitate al inginerului constructor din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  • prevederile art. 555 alin. 1 Cod civil

  • prevederile art.36 alin 5 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 302104 Livada cu nr cad: 302104, în suprafaţă totală de 3.864 mp şi astfel se formează două noi parcele după cum urmează:

  • parcela cu nr.cadastral 302571 în suprafaţă de 2.703 mp

  • parcela cu nr.cadastral 302572 în suprafaţă de 1.161 mp

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • OCPI Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privire la dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 302104 Livada cu nr cad: 302104, Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 302104 Livada cu nr cad: 302104 Livada, proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a terenurilor de pe raza comunei Livada precum si clarificarea unor probleme privind amplasamentul acestor terenuri consider necesar si util parcelarea terenului înscris în CF nr. 302104 Livada cu nr cad: 302104 Livada.

Primar

Şerb Militon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support