PROIECT HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei Mariana Eufemia Olar înscrisă pe listele P.D.L. şi declararea ca vacant a funcţiei de consilier local deţinută de aceasta

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat Secretar

Avizat comisia de specialitate

 

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei Mariana Eufemia Olar înscrisă pe listele P.D.L. şi declararea ca vacant a funcţiei de

consilier local deţinută de aceasta

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • demisia depusă de doamna Mariana Eufemia Olar înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 4397/04.09.2013

  • referatul constatator

  • prevederile art. 9 alin. 2 lit. a ; art. 12 alin 1 şi 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali

În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Mariana Eufemia Olar înscrisă pe listele P.D.L., începând cu data adoptării prezentei hotărâri .

Art. 2 Declară vacantă funcţia de consilier local deţinută de doamna Mariana Eufemia Olar .

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • Doamna Mariana Eufemia Olar

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support