Proces- verbal Încheiat azi 4 noiembrie 2013 cu ocazia şedinţei Consiliului local Livada convocată de îndată prin dispoziţia nr. 128/31 octombrie 2013 emisă de către primarul comunei Livada

Proces– verbal

Încheiat azi 4 noiembrie 2013 cu ocazia şedinţei Consiliului local Livada convocată de îndată prin dispoziţia nr. 128/31 octombrie 2013 emisă de către primarul comunei Livada

Sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri ai comunei , absentă este d-na. Olar Mariana. Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei.

D-na secretar al comunei supune la vot procesul verbal de la şedinţa din data de 4 septembrie 2013 . Se aprobă cu unanimitate de voturi .

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei.

Dl. primar propune retragerea de pe ordinea de zi a două proiecte de hotărâri: Proiectul de hotărâre cu privire la validarea unui mandat de consilier şi proiectul de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 301252 Livada cu nr. cad. 530/397 Livada – în calitate de iniţiator.

Dl. Belc propune completarea ordinii de zi cu punctul „diverse”. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi, cu modificările propuse.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Mariana Eufemia Olar. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. Dl. Belc întreabă dacă la pagina 2 punctul 1 şi subpunctul „ cheltuieli de personal „ este ceea ce suplimentaţi dumneavoastră sau acesta este ce a fost ?”

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere – dl. Belc Ioan.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 302104-Livada cu nr. cad. 302104-Livada. Dl. primar prezintă scopul dezmembrării – acela de a crea un drum. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse:

D-na Florincuţa Alexandrina – „ întreb care este caracterul urbanistic specific al unei localităţi poate ne spune d-na secretar”. Secretarul comunei spune că ea nu este de specialitate urbanist pentru a putea explica.

D-na Florincuţa – „ o acuz pe d-na secretar de abuz în serviciu contra intereselor personale deoarece nu a informat-o că soluţia de extindere a reţelei electrice în zona de locuinţe proprietatea personală a dânsei pe stâlpi nu este legală , deşi este de peste doi ani „.

D-na secretar o întreabă pe doamna Florincuţa : – „reţeaua este construită ? ” D-na Florincuţa nu răspunde .

Dl. Belc : -„ am discutat şi s-a aprobat în consiliu construirea unei remize PSI. Dl. primar – „ nu s-a aprobat construirea unei remize ci doar banii pentru remiză”.

Dl. Belc – „ solicit copie de pe ciorna procesului verbal şi a minutei.”

Dl. Belc – „ vreau să văd proiectul remizei P.S.I. şi pe hărtie ca să vedem pe ce dăm banii”.

Dl. Belc – „ a trecut un an şi jumătate din mandatul nostru şi încă nu am făcut nimic.”

Dl. Tărşan – „ noi , Primăria Livada putem accesa fonduri europene prin GAL-uri?”

Dl. primar – „am încercat prin măsura 3.2.2. proiecte integrate „.

Dl. Belc – „ am înţeles că la gradiniţa din Sînleani s-au făcut lucrări . Sunt gata?” Dl. primar – „ da s-au făcut reabilitări şi lucrările sunt gata .”

D-na Florincuţa – „ ar trebui să se cumpere un buldoexcavator pe fonduri europene , nu pe banii primăriei.

Discuţii concomitente care nu se pot consemna.

Dl. Radu Vasile – „ ce lăţine are asfaltul pe străzi ?” Dl. primar –„ 4,5ml .”

Dl. Radu Vasile – „ referitor la căminul vechi – cât plăteşte cel care foloseşte grădina de acolo?” Dl. primar – „ grădina nu este dată nimănui să o utilizeze .”

Dl. Radu Vasile – „ de ce iluminatul public din Sînleani se stinge cu jumătate de oră mai târziu decât în Livada ? „ Dl. primar – „ stingerea şi aprinderea se face cu fotocelulă.”

Dl. Radu Vasile – „ d-le viceprimar cum îţi permiţi să conduci combina cu viteză şi să faci praf ?” Dl. viceprimar – „ cred că dumneata nu vezi bine .”

Dl. Deliman – „ îmi pare rău că se vede de la un kilometru că suntem împărţiţi în nu ştiu câte tabere. Mi se pare corect să facem drumurile de exploatare. „

Dl. primar – „ s-a început ridicarea topografică a drumurilor.”

Dl. Tărşan – „ cum se merge spre groapa de nisip au început ceva lucrări ?”

Se declără închisă şedinţa de consiliu.

Preşedinte de şedinţă Secretar

Şoica Adrian Cosmin Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support