Proiect de hotarare cu privire la validarea unui mandat de consilier local

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA
JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la validarea unui mandat de consilier local

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • Raportul comisiei de validare

  • Declaraţie de renunţare a numitului Vesa Vasile

  • Hotărârea Consiliului local al comunei Livada nr. 55/04.11.2013 privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Mariana Eufemia Olar

  • Adresa nr. _______/_________ a PDL – organizaţia judeţeană Arad

  • prevederile art.96 alin 9 din Legea nr. 67 / 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale – republicată şi actualizată

În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

  • Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Petcuţ Onuţ Petrişor înscris în lista electorală a Partidului Democrat Liberal organizaţia judeţeană Arad la alegerile locale din data de 10 iunie 2012.

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support