Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor aflate în proprietatea numitei Mănuilă Melinda Natalia

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA
JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

Privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor aflate în proprietatea numitei Mănuilă Melinda Natalia

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– oferta de donaţie înregistrată la sediul Primăriei com. Livada cu nr. 4717/24.09.2013

  • raportul de specialitate

  • prevederile art. 863 lit. c şi 1014 alin. 1 Cod civil

  • prevederile art.36 alin 2 lit. c , al. 5 lit. a , art. 121 alin. 3, din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă oferta de donaţie având ca obiect două terenuri în suprafaţă totală de 128 mp , situate în intravilanul comunei Livada , înscrise în CF nr. 302329 cu nr. Cad. 302329 -( 64 mp) şi CF nr. 302338 nr. Cad 302338 (64 mp) – proprietatea privată a numitei Mănuilă Melinda Natalia.

(2) Imobilele ce face obiectul ofertei de donaţie menţionate la alin. 1 vor avea destinaţie de stradă şi vor fi introduse în domeniul public al comunei Livada jud. Arad.

Art. 2 . (1) Se mandatează primarul comunei Livada , dl. Şerb Militon cu semnarea actului de donaţie în formă autentică la notar.

(2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către donator.

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • OCPI Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Mănuilă Alexandru – consilier local Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor aflate în proprietatea numitei Mănuilă Melinda Natalia

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor aflate în proprietatea numitei Mănuilă Melinda Natalia, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support