Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA
JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT

 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– aprobat cu unanimitate de voturi

– expunerea de motive a Primarului comunei Livada

– prevederile art. 19 alin. 4 şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

– prevederile art 36 alin 6 lit. a pct. 1 ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică cu :

  • Prefectura judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Şcoala Gimnazială Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

Anexa nr. 1

REŢEAUA ŞCOLARĂ

A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA LIVADA JUD. ARAD

Unitatea de învâţământ cu personalitate juridică

Unitatea de învâţământ fără personalitate juridică

Nivel de şcolarizare

Adresă

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

PRI, GIM

Livada nr. 80-81 tel. 0257/381053, scoala1livada@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÎNLEANI

PRE

Com. Livada , sat Sînleani, nr. 39, tel 0257381846

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIVADA

PRE

Com. Livada , sat Livada, nr. 62, tel. 0257381613

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– Ştef Dorin Marius-presedinte

– Tărşan Nelu

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Ştef Dorin Marius

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

NR._________/_______________


 

CĂTRE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD

Subscrisa Comuna Livada reprezentată prin dl. Şerb Militon – primar al comunei , alăturat vă transmitem Hotărârea Consiliului local Livada nr._________________ privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2014-2015, de pe raza comunei Livada

Primar

Şerb Militon


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa nr. adresa nr. 1284/M/20.11.2013 transmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, prin care se solicită , în conformitate cu prevederile Ordinului M.E.N. nr. 5454/2013 precum şi a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2014-2015, consider necesar aprobarea acestui proiect de hotărâre . Precizez faptul că nu s-au efectuat modificări la reţeaua şcolară faţă de anii precedenţi.

Primar

Şerb Militon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support