DISPOZIŢIA NR. 58 Din 25 martie 2014 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 58

Din 25 martie 2014

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de luni , 31 martie 2014 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2014. – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind acordul de construire pe limita de proprietate – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”iniţiator de proiect primarul comunei.

 4. Proiect de hotărâre asocierea comunei Livada în scopul înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului” – iniţiator de proiect dl. Belc Ioan – consilier local .

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea extinderii reţelei cu energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014 şi mandatarea reprezentantului comunei Livada să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al A.D.I.S.I.G.D.- iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Livada la Asociaţia Comunelor din România – iniţiator de proiect primarul comunei

 4. Proiect de hotărâre constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de termen – iniţiator de proiect primarul comunei .

 5. Diverse .

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

 


 

 

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc luni , 31 martie 2014 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2014. – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. .Proiect de hotărâre privind acordul de construire pe limita de proprietate – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”iniţiator de proiect primarul comunei.

 4. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Livada în scopul înfiinşării Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului” – iniţiator de proiect dl. Belc Ioan – consilier local .

 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea extinderii reţelei cu energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina – iniţiator de proiect primarul comunei

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014 şi mandatarea reprezentantului comunei Livada să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al A.D.I.S.I.G.D.- iniţiator de proiect primarul comunei

 7. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Livada la Asociaţia Comunelor din România – iniţiator de proiect primarul comunei

 8. Proiect de hotărâre constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de termen – iniţiator de proiect primarul comunei .

 9. Diverse .

Secretar,

 Mariana-Eliza Otlăcan